Diakamínek - Diaklub Hradec Králové

Zajímavosti

Jaké máte zkušenosti s vnímáním okolí na cukrovku Vašeho dítěte? Jak se chovají spolužáci nebo učitelé Vašich dětí? Chcete se s námi podělit o Vaše zkušenosti s cukrovkou? Pošlete nám Váš příběh na některý z našich kontaktů a my ho zde uveřejníme.

Kačka nám svůj příběh poslala a vy si ho zde můžete přečíst:

Ke stažení - příklady informací učitelům:

Záchyt cukrovky


Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR

Diakluby:

Občanské sdružení Dítě s diabetem - Moravskoslezský kraj
Diaklub Ústí nad Orlicí
Diaklub Nová Paka
Občanské sdružení Inzulínek - Olomouc

Sponzorské dary:

Pokud přispějete našemu občanskému sdružení finančním darem, můžete si uplatnit daňová zvýhodnění podle následujích pravidel:

Fyzické osoby:
Od základu daně si lze odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1000,-Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% za základu daně (§15 odst.1 zák.č.586/1992 Sb., o daních z příjmu).

Právnické osoby:
Od základu daně, snížené dle §34 zák. o daních z příjmu,si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000,-Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 5% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci , kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání (§20 odst.8 zák.č.586/1992 Sb., o daních z příjmu).