Diakamínek - Diaklub Hradec Králové

Sacharidy

Sacharidy (z lat. saccharum = cukr), též glycidy, nepřesně cukry, zastarale a chybně uhlovodany nebo karbohydráty jsou jedny ze základních přírodních látek v rostlinných i živočišných organismech. Rostliny a ostatní autofototrofní organismy je dokáží vyrábět procesem zvaným fotosyntéza z vody a oxidu uhličitého pomocí sluneční energie. Ostatní organismy jsou závislé na jejich příjmu v potravě. Při krátkodobém nedostatku je mohou syntetizovat z aminokyselin a glycerolu.

Sacharidy mají v organismech důležité funkce:

  • zdroj a krátkodobá zásoba energie (glukóza, fruktóza)
  • zásobní látky (škrob, glykogen, inulin)
  • stavební materiál (celulóza, chitin)
  • složky některých složitějších látek (nukleových kyselin, hormonů, koenzymů)

Sacharidy ve výživě člověka

Sacharidy ve výživě člověka jsou hlavním zdrojem energie. Sacharidy dělíme podle počtu cukerných jednotek.

Monosacharidy mají jednu cukernou jednotku a jsou zastoupeny – glukózou, fruktózou a galaktózou.

Disacharidy mají dvě jednotky, patří sem: sacharóza, galaktóza a maltóza. Monosacharidy a disacharidy označujeme pod názvem jednoduché cukry.

Polysacharidy (komplexní cukry) jsou tvořeny z více jak 10 cukerných jednotek, jsou zastoupeny glykogenem, škrobem a vlákninou.

Jednoduché cukry (sladkosti, med, ovoce, zelenina, cukrová třtina a cukrová řepa, mléko,...) by měly tvořit 1/6 z celkového denního příjmu sacharidů. Většinu (5/6) by měly tvořit komplexní cukry. Sacharidy jsou nejvíce zastoupeny v rostlinné stravě, jedinou výjimkou je mléčný sacharid (laktóza), který je obsažen v mléku a v mléčných výrobcích.

Zpět