Diakamínek - Diaklub Hradec Králové

Diabetická neuropatie

Diabetická neuropatie je nezánětlivé poškození funkce a struktury periferních nervů vlivem dlouhodobě zvýšené glykémie (hyperglykémie) při diabetu. Mohou být poškozeny jak nervy motorické, senzitivní, tak i vegetativní. Jde o nejčastější chronickou komplikaci diabetu.

Projevy

Podle míry a typu poškození nervů se diabetická neuropatie projevuje různými klinickými příznaky jako:

 • poruchou srdeční frekvence a krevního tlaku (posturální hypotenze), nebolestivým infarktem myokardu
 • poruchou funkce trávicího systému (vyprazdňování žaludku, průjmy)
 • poruchou erekce a vyprazdňování močového měchýře
 • nadměrným pocením v horní polovině těla a sníženým pocením v dolní polovině těla
 • poruchou zornicových reakcí
 • porušením vnímání hypoglykémie
 • poruchou vylučování některých hormonů (somatostatin, pankreatický polypeptid, glukagon, katecholaminy)

Diabetická neuropatie je také, spolu s ischemií a infekcí, často podkladem vzniku syndromu diabetické nohy.

Diagnostika

V diagnostice diabetické neuropatie jsou využívány tyto základní lékařské postupy:

 • anamnéza
 • objektivní nález (testy motorických a senzitivních funkcí hlavových a končetinových nervů, vyšetření poruch citlivosti na končetinách kalibrovanou ladičkou, biothesiometrem a další)
 • elektromyografie
 • kožní biopsie

Prevence a léčba

Terapie je zaměřena především na prevenci vzniku neuropatie (primární prevence) nebo zpomalení rozvoje onemocnění (sekundární prevence). Důkazy o reparaci významně postižených tkání u nemocných s dlouhodobým trváním diabetu jsou zatím jen nečetné. Prevencí vzniku diabetické neuropatie je dobrá kompenzace diabetu (vyrovnané hladiny glykémie v optimálních hodnotách). Řada lékařských studií také dokládá, že zlepšení špatné kompenzace (kontrola glykémie, omezení hyperglykémie) diabetu může působit na zlepšení neuropatie.

Dále se využívá nebo zkouší řada specifických léků a terapeutických postupů:

 • inhibitory aldózoreduktázy (sorbinil, tolrestat, zopolrestat aj.) zatím ukazují jen slabé výsledky, ale jsou dále studovány
 • kyselina alfa-lipoová
 • benfotiamin
 • esenciální mastné kyseliny
 • vasodilatační léky (při mikroangiopatii vasa nervorum; pentoxyphyllin, sulodexid, naftidrofuryl)
 • terapie pomocí metody mesodiencefalické modulace

Specifickou oblastí terapie je léčba bolesti u bolestivých forem diabetické neuropatie – léčba neuropatické bolesti.

Základním opatřením je dosažení vyrovnaných glykémií, ve specifické léčbě jsou využívány:.

 • tricyklická antidepresiva (amitriptylin, nortriptylin, imipramin, desipramin)
 • antikonvulziva (karbamazepin, gabapentin)
 • opioidy a opiáty (tramadol, oxycodon)
 • myorelaxancia (baclofen)

Neuropatická bolest obvykle není léčitelná běžnými analgetiky a nesteroidními antirevmatiky. Dosavadní farmakologická léčba diabetické neuropatie a jejích bolestivých projevů nepřináší u velkého počtu pacientů úlevu, případně je úleva jen krátkodobá. Farmakologická léčba dlouhodobě prakticky selhává a obtíže přetrvávají i při dobré kompenzaci diabetu. Navíc farmakologická léčba postižení periferních nervů při diabetu (diabetická polyneuropatie) je finančně náročná.

Související články:

Zpět