Diakamínek - Diaklub Hradec Králové

Diabetická nefropatie

Diabetická nefropatie je chronické onemocnění ledvin, které je způsobeno vlivem dlouhodobě zvýšené glykemie (hyperglykemie) při diabetu. Onemocnění spočívá v morfologické změně ledvinových glomerulů a může vést k poklesu funkce ledvin nebo i jejich selhání.

Zpravidla se diabetická nefropatie projevuje těmito klinickými projevy:

  • přítomnost albuminu v moči (mikroalbuminurie, obvykle nad 300 mg/24 hod)
  • přítomnost bílkoviny v moči (proteinurie)
  • vysoký krevní tlak (hypertenze)
  • pokles funkce ledvin

Léčba diabetické nefropatie je složitá, avšak průběh lze zpomalit dobrou kompenzací diabetu, absencí dlouhodobé hyperglykemie a snížením krevního tlaku. Pro prevenci a léčbu nefropatie u diabetiků se nově zkouší terapie metodou mesodiencefalické modulace. Při významném omezení funkce ledvin je využívána dialýza, volbou v pokročilém stádiu je transplantaci ledvin.

Související články:

Zpět