Diakamínek - Diaklub Hradec Králové

Kontinuální monitoring glykémie

Kontinuální monitory glykémie podávají na rozdíl od běžných glukometrů přesnější obraz pohybu glykémie, neboť měří koncentraci glukózy v cca pětiminutových intervalech. Za jeden den zaznamenají tedy 288 hodnot.

Oproti přenosným glukometrům, které měří hodnotu glykémie z kapilární krve, kontinuální monitory glykémie měří koncentraci glukózy v podkožní tkáni, což je potřeba zohlednit. Hodnota glykémie v podkožní tkáni může totiž o několik minut zaostávat za hodnotou v kapilární krvi. Může se tedy stát, když klesá glykémie rychleji, že glukometrem naměříte např. 3,3 mmol/l, ale kontinuální monitor glykémie ukáže ještě např. 5,3 mmol/l. A naopak, pokud glykémie prudce stoupá, může přenosný glukometr naměřit menší hodnotu glykémie, než jakou ukazuje kontinuální monitor glykémie.

Související článek: glukometr.

Zpět