Diakamínek - Diaklub Hradec Králové

Inzulinová pumpa

Inzulinová pumpa

Inzulinová pumpa, zkratka IP (někdy psáno jako inzulínová pumpa) je přístroj pro aplikaci inzulinu určený převážně pro léčbu diabetu mellitu I. typu. Léčba kontinuální podkožní infúzí inzulinu inzulinovou pumpou nejvíce napodobuje přirozenou sekreci inzulinu, a proto je dosud nejlepší variantou diabetické léčby. Inzulin je aplikován kanylou zavedenou nejčastěji do podkoží břicha.

Léčba diabetu

Inzulinovou pumpou jsou trvale podávány mikrodávky inzulinu, které jsou nastaveny v softwaru IP. Správným rozložením bazální dávky se napodobuje přirozená bazální sekrece nediabetika. Sekrece inzulinu stimulovaná jídlem (tj. prandiální sekrece) je nahrazena bolusovými dávkami. Pro bolusové a bazální dávky je k dispozici v IP pouze jeden typ inzulinového analoga, jehož doby účinku jsou tak krátké, že se téměř nepřekrývají. Poměr bolusové a bazální dávky inzulínu by se měl být asi 1:1. IP dostává do těla inzulin skrz tzv. infúzní set, který je s pumpou spojen kanylou a který se musí měnit každé 3-4 dny. Inzfúzní set se zpravidla zavádí podkožně (subkutánně) do oblasti břicha, hýždí, stehen nebo horní části rukou.

Výhody IP

 • zpravidla snížení celkové dávky inzulinu
 • zvýšení kvality života
 • možnost uvolnění diabetické režimu (např. práce na směny)
 • při správném nastavení IP omezení výskytu hypoglykemií
 • odpadá pichání izulinovými pery během dne
 • vyšší diskrétnost oproti izulinovým perům.
 • díky libovolné nastavitelnosti bazálu lze eliminovat negativní efekty dawn fenoménu (tj. zvyšování glykémie v brzkých ranních hodinách díky vylučování kontraregulačních hormonů)

Nevýhody léčby IP

 • nutnost neustálé přítomnosti IP
 • při poruše IP nebo při ucpání kanyly je rychlejší rozvoj diabetické ketoacidózy, než u inzulinových per
 • možné alergické reakce na kovové infúzní sety
 • nutná minimální technická zručnost
 • případná nespolehlivost infuzních setů
 • několikanásobně dražší léčba než inzulinovými pery.

Související články:

Zpět