Diakamínek - Diaklub Hradec Králové

Inzulin

Inzulin (též insulin, inzulín, z lat. insula, ostrov) je hormon produkovaný B buňkami Langerhansových ostrůvků slinivky břišní, který snižuje hladinu cukru v krvi. Inzulin má opačnou funkci než glukagon.
Inzulinem se také léčí diabetici, kteří mají vlastního inzulinu nedostatek. Aplikuje se podkožně prostřednictvím injekcí, inzulinových per nebo inzulinových pump. Inzulin nelze podávat ústy, protože bílkovinná molekula inzulinu se činností enzymů v trávicím ústrojí rozštěpí na kratší peptidy, a tím se jeho katalytický účinek deaktivuje.

Inzulin jako lék

Syntetický inzulin je vysoce čištěný, neutrální vodný roztok; je zde vázaný se zinkem. Kromě toho obsahuje látky ovlivňující délku účinku inzulinu, konzervační látky, stabilizující látky, atd. Synteticky vyráběný inzulin je lék pro diabetiky I. typu (méně častěji pro diabetiky II. typu), který se do těla dostává subkutánně (podkožně) pomocí inzulinových stříkaček, per, pump.

Druhy a typy inzulinů podle doby účinku

Při standardní léčbě diabetu I. typu se v současnosti v České republice užívají inzuliny, které rozdělujeme na tyto druhy:

Druh inzulinu Délka účinku Prodejní název
Velmi krátce působící
inzulinová analoga
2-5 hodin Apidra, Humalog, NovoRapid
Krátce působící inzuliny
(„rychlý“ inzulin)
3-6 hodin Actrapid HM, Humulin R, Insuman Rapid
Inzuliny s prodlouženou dobou účinku
(„dlouhý“ inzulin = NPH inzulin)
12-22 hodin Humulin N, Insulatard HM, Insuman Basal
Velmi dlouze působící
inzulinová analoga
24-36 (*48) hodin Lantus, Levemir, Tresiba*

Přehled inzulinů

Aplikace inzulinu

Inzulin se běžně aplikuje podkožně. V nemocnicích se může inzulin namíchat do infuze, ze které se dostává do těla nitrožilně. V ČR užívané inzulinové lahvičky a cartridge (náplně do pera) obsahují 100 IU (100 mezinárodních jednotek) inzulinu v 1 ml.

Zpět