Diakamínek - Diaklub Hradec Králové

Glykovaný hemoglobin

Hemoglobin (zkratka Hb) je červený transportní metaloprotein červených krvinek obratlovců a některých dalších živočichů. Hlavní funkcí hemoglobinu je transport kyslíku z plic nebo žaber do tkání a opačným směrem odstraňování oxidu uhličitého z tkání do plic.

Glykovaný hemoglobin (HbA1c) vzniká neenzymovou glykací bílkovinné části hemoglobinu na aminokyselinách N-terminálním valinu a lysinových zbytcích. Glukóza se pevně navazuje na hemoglobin červených krvinek a po celou dobu jejich života (120 dnů) zůstává. Poměr glykovaného a normálního hemoglobinu je přímo úměrný době expozice glukózy a výši glykemie (hyperglykemie).

Jeho měření (dříve laboratorní, dnes ambulantní) se využívá jako nejdůležitější parametr dlouhodobé kompenzace diabetu (vypovídá o průměrné hladině glykémie v časovém období 4 až 6 týdnů zpětně).

Rozlišujeme 3 stupně kompenzace:

Stupeň kompenzace hodnota HbA1c v mmol/mol
Výborná kompenzace do 45
Uspokojivá kompenzace 45 - 60
Neuspokojivá kompenzace více než 60

Je nutné si ale uvědomit, že HbA1c odráží "průměrnou" hladinu glykémie. A že tedy jeho hodnota může být zkreslena, a to jak denními, tak nočními hyperglykémiemi i hypoglykémiemi.

Zpět