Diakamínek - Diaklub Hradec Králové

Diagnostické proužky

Diagnostické proužky

Diagnostické proužky pro analýzu moči jsou testovací proužky, které slouží pro rychlou analýzu moči. Umožňují snadno testovat klinicky významné analyty v moči a vyvodit určité závěry o přítomnosti různých onemocnění.

Testovací proužky jsou k dispozici v různých verzích. Jednodušší verze umožňují testovat pouze jeden klinicky významný analyt, např. glukózu, popř. dva analyty, např. proužky pro diabetiky DiaPhan. Složitější provedení dovoluje testovat až jedenáct klinicky významných analytů. Jsou to: krev/erytrocyty/hemoglobin, glukóza, ketony, kyselina askorbová, proteiny, leukocyty, specifická hmotnost, dusitany, pH, bilirubin, urobilinogen. Pro test postačuje pouze malé množství moči. Je to rychlá a levná metoda analýzy, ale slouží pouze pro orientaci.

Diagnostické prožky pro diabetiky (DiaPhan, Uric 2V GK)

Jsou to diagnostické proužky určené k vizuální detekci přítomnosti glukózy (glykosurie) a ketolátek (ketonurie) v moči. Testovací proužky se používají pro přibližné určení hyperglykémie, avšak pro určení hypoglykémie jsou NEPOUŽITELNÉ. Vylučování ketolátek do moči upozorní člověka na rozvíjející se ketoacidózu. U zdravého, nehubnoucího člověka by měly být obě dvě políčka neutrální (bez barevné změny). Pozitivní výsledek cukru a ketolátek v moči zpravidla vypovídá o tom, že testovaný člověk je neléčený diabetik, anebo že diabetik má labilní diabetes. Lidé provádějící redukční dietu založenou na vysazení sacharidové složky z potravy používají tyto proužky, aby v jejich těle nedošlo k nekontrolovanému metabolickému rozvratu.

Princip měření

Překročí-li glykémie tzv. ledvinový práh, jenž je přesáhnut při glykémii zpravidla vyšší jak 10 mmol/l, dochází ke glykosurii. Glukóza v moči reaguje s indikační zónou proužku, která obsahuje glukosaoxadázu, peroxidázu a bezbarvý chromogen, jenž se v přítomnosti peroxidu vodíku oxiduje na barevný produkt (probíhá obdobná reakce jako při měření glykémie fotometrickou metodou). Glukóza se dostává do definitivní moče se zpožděním (cca 3 hodiny). Proto tato testovací metoda nemůže nahradit self-monitoring glykémie použitím glukometru.

Postup měření

Odebereme vzorek moče, do níž namočíme aktivní pole testovacího proužku. Za 60 sekund proběhne reakce moče s chemikálií na testačním proužku. Pokud testační okénko zůstane bez barevné změny, glykémie cca před 3 hodinami byla pod 10 mmol/l. Jestli barevná změna proběhne, srovnáme barevnou stupnici na tubě s barevným odstínem aktivní plošky proužku. Zjistíme přibližnou výši glykémie před 3 hodinami, která je vždy vyšší než cca 10 mmol/l.

Zpět